Auksas – BullionVault

Dalis žmonių mėgsta auksą. Ypač moterys (evil grin). Po diskusijų su mano pačia, tarėme – reikia bent dalį sutaupytų pinigų investuoti į auksą. Auksas yra labai įdomus reikalas. Jis blizga, yra inertiškas ir visada turi bent kažkokią vertę. Auksą galima sintezuoti, bet proceso kaina kosminė. Auksą galima pakeisti į pinigus kai visiems gerai ir tikriausiai į mėsą, vandenį ir kuoką, jeigu iš savo požeminio bunkerio išlindai po atominio karo į paviršių (tuo metu AAPL ir IWDA į kuoką niekas nekeis..). Yra įvairių aukso „turėjimo” formų. Galima pirkti monetas, luitelius (ir Lietuvoje ir užsienio parduotuvėse), galima įsigyti auksą išgaunančių įmonių akcijų ar jų ETF, jį parduodančių įmonių akcijų ar ETF ir panašiai. Populiariausias SPDR Gold, milžiniškas aukso ETF, bet jo laikymas kainuoja. Siūlau pasiskaityti, kodėl ir kaip (puslapio apačioje). Panašiai ir su kitais ETF. Įdomus yra Xetra-Gold (puslapio apačioje kainos ir detalės).

Namuose auksą turėti mes nenorime, nes nėra kur jį saugiai laikyti, drausti – brangu ir papildomas vargas (ir reklama). Reiškia, saugoti reikia svetur. Geriausia – jeigu saugoma per kelias vietas, tikrai saugioje vietoje, patikimo juridinio asmens, kai mažesnė galimybė įmonei turtą ištaškyti esant reikalui (bosui pirkti rekordinę jachtą).

BullionVault – vienas didžiausių atstovų fizinio aukso pirkime/pardavime paprastam žmogeliui. Gana ilgai skaičiausi apie juos įvairias apžvalgas ir likau patenkintas tuo, ką perskaičiau. Viskas atrodo skaidru, rimta, solidu. Dirba netrumpai. Kliurkų nebuvo. Atsiliepimai internete geri. Žemiau jų pačių video – apie šį puslapį.

Labai smagiai viską paaiškina.

Registracija

Užsiregistruoti buvo labai paprasta. Next, next -> finish. Po to reikėjo aktyvuoti („validate”) savo paskyrą.

Reikėjo nusiųsti:

 1. Savo paso arba ID nuotraukas (aš siunčiau paso paprastą foto, atliktą mobiliu telefonu);
 2. Išrašą iš banko anglų kalba, kuriame matosi vardas, pavardė ir kitos detalės, kad būtų galima atlikti pavedimą. Kad man būtų paprasčiau, aš tiesiog atlikau savo BullionVault sąskaitos papildymą 50 eurų suma. Kai pinigai „įkrito” (per nepilną vieną dieną), pakeičiau SEB kalbą į anglų, išsaugojau pavedimo „statement” į PDF ir jį nusiunčiau. Kitą dieną paskyra jau buvo patvirtinta.
 3. Įrodymą apie savo gyvenamą adresą. Aš tiesiog nusiunčiau du sąskaitų PDF – komunalinių ir Telia.

Kai registravausi, dovanų gavau 4 gramus sidabro, 1 eurą, 1 dolerį ir 1 svarą – platformos pasibandymui. Manau, kad visi užsiregistravę irgi tą gaus, kad galėtų pasižiūrėti, kaip veikia sistema. „Prisipirkau” sidabro už visas valiutas 🙂 Maždaug dovanos kainą kainuos pavedimas, norint „nusiimti” savo pinigus (pervesti į savo sąskaitą), jeigu nuspręstumėte kažkada tą daryti (10 eurų).

Kaina

Aukso kaina pateikiama aiškiai. Yra nedidelis SPREAD tarp pirkimo ir pardavimo kainų. Pirkti ir saugoti galima vienoje iš 5 vietų – Ciūriche, Londone, New York’e, Toronto ir Singapūre. Dažnai kažkiek skiriasi ir kainos – apie +/- 10-80 dolerių už kg.

Siūlau gerai išsianalizuoti taikomus mokesčius. Pagrindiniams mokesčiams jie turi puikų skaičiuotuvą. Pirkimas/pardavimas iki 75k – 0,5% komisinis. Auksui 0,12% saugojimas per metus, minimum 4$ per mėnesį.

Pavedimas į jų sąskaitą – nemokamas. Pavedimas iš jų sąskaitos į jūsų (SEPA) sąskaitą – 10 eurų + gavėjo banko mokestis (SEB ~0,41 euro). Plačiau apie sąlygas, UK ir JAV – kitos sąlygos.

Pvz. pirkau 0,001 kg aukso, sumokėjau 44,04 euro, komisinis – 23 centai, viso – 44,27 euro (komisinis 0,52% – tikriausiai apvalintas iki didesnio sveiko skaičiaus).

Užklausiau VMI dėl mokesčių (nežinau, kaip ir kokie mokesčiai būtų taikomi perkant 10 metų ir parduodant vienu kartu, FIFO ar kaip).. Jeigu gausiu – atsakymą parašysiu čia.

Papildyta 2019-10-29

DĖL PAKLAUSIMO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Klausimas: Laba diena,

Kartu su žmona norėtume dalį savo sutaupomų pinigų investuoti į fizinį auksą (pirktume jį internetu iš patikimo, tarptautinio pardavėjo, kuris jį ir saugotų savo saugyklose Šveicarijoje ir kt. ir laikytume ilgai – galbūt vaikams). Pardavėjas už pirkimą ir pardavimą pasiimtų 0,5% mokestį ir dar taikytų 0,12% saugojimo mokestį kasmet, t..y nupirkto aukso kasmet po truputį netektume.

Įsivaizduokime, kad aš kas mėnesį perku aukso už 200 eurų, 10 metų. Gaunasi 24000 eurų sumokėtų pinigų. 240 sumokėčiau pirkimui/pardavimui, dar kelis šimtus saugojimui. Aukso kaina gali kilti, gali kristi.

Kokius mokesčius turėčiau mokėti, ar iš viso juos turėčiau mokėti?


Pvz. 1) jeigu mano visa sumokėtą kaina būtų didesnė negu galutinė (pardavimo). Pvz. sumokėjau 24400 su mokesčiais pardavėjui, pardaviau už 24000.
2) jeigu parduočiau už pvz. 25000 eurų (1000 pelnas per 10 metų).

Ačiū labai už pagalbą ir skirtą laiką.

Nuostabus VMI atsakymas

DĖL MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ, PARDUODANT AUKSĄ
 
Gerb. XXXXX,
 
Atsakydami į Jūsų paklausime pateiktus klausimus dėl mokestinių prievolių, parduodant auksą, paaiškiname:
 
Jūsų pajamos, gautos pardavus „fizinį“ auksą (pavyzdžiui, aukso luitelius), būtų apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – GPMĮ) nustatyta tvarka, priklausomai nuo pajamų rūšies: kaip individualios veiklos pajamos arba, atskirais atvejais, kaip kito ne individualios veiklos (neregistruotino) turto pardavimo pajamos.
 
Pagal GPMĮ 8 straipsnį, gyventojo pajamos pripažįstamos jų faktiniu gavimo momentu ir apmokestinamos pagal pajamų gavimo metu galiojančias GPMĮ nuostatas. Kai pajamos gaunamos pinigais, jų gavimo momentu laikomas teisės laisvai disponuoti lėšomis atsiradimo momentas, neatsižvelgiant į tai, ar lėšas gyventojas gauna grynaisiais pinigais, ar tie pinigai pervedami į jo sąskaitą banke ir pan.
Taigi, rašte paaiškinsime, kaip apmokestinamos aukso pardavimo pajamos pagal šiuo metu galiojančias GPMĮ nuostatas (parduodant auksą po 10 m. ar kt. laikotarpiu, turėtumėte pasitikslinti, ar nuostatos nepasikeitė ir apmokestinti pagal faktiniu pajamų gavimo momentu galiojančius įstatymus).
 
Atsižvelgiant tik į Jūsų paklausime išdėstytas aplinkybes, darome prielaidą, kad aukso pardavimo pajamas gausite iš atsitiktinio (vienkartinio) pobūdžio pardavimo sandorio (auksą pirksite kaip savo asmeninį turtą, kurį galbūt tik ateityje perduosite ar perduosite vaikams, t. y. neprekiausite auksu tęstinį laikotarpį, siekdamas ekonominės naudos, nenumatysite sudarinėti pardavimo sandorių ateityje). Pajamos, gautos iš atsitiktinio pobūdžio asmeninio turto pardavimo sandorio, būtų apmokestinamos pajamų mokesčiu kaip kito ne individualios veiklos turto pardavimo pajamos.
Pagal šiuo metu galiojančias GPMĮ nuostatas, kito ne individualios veiklos neregistruotino turto pardavimo pajamų ir tokio turto įsigijimo išlaidų (parduoto turto įsigijimo kainos ir su to turto įsigijimu / pardavimu susijusių teisės aktuose nustatytų privalomų mokėjimų) skirtumas, neviršijantis 2500 eurų per kalendorinius metus, pajamų mokesčiu neapmokestinamas (GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punktas). Suma, viršijanti 2500 eurų per kalendorinius metus, apmokestinama pajamų mokesčiu taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą[1].
 
Turto įsigijimo kaina (kuri, apskaičiuojant turto pardavimo apmokestinamąsias pajamas, gali būti atimta iš gautų pardavimo pajamų) apskaičiuojama GPMĮ 19 straipsnyje nustatyta tvarka, priklausomai nuo to, kokiu būdu turtas įsigytas, ir visais atvejais turi būti pagrįsta galiojančiais sandoriais ar kitais juridinę galią turinčiais dokumentais, iš kurių galima nustatyti turto įsigijimo datą, įsigijimo būdą, įsigyto turto kiekį ir įsigijimo kainą. Pateiktu atveju pirkto aukso įsigijimo kaina būtų laikoma aukso vertė, už kurią šį turtą įsigytumėte ir kuri turėtų būti nurodyta pirkimo dokumente.
Aukso įsigijimo išlaidoms taip pat galėtų būti priskiriami su šio turto įsigijimu ir pardavimu susiję teisės aktuose nustatyti privalomi mokėjimai, pvz., komisinis atlyginimas, sumokėtas perkant auksą reguliuojamoje aukso rinkoje.
Sumokėtas įsigyto aukso saugojimo (pardavėjo saugyklose) mokestis, sumokėtas Jūsų nuožiūra pasirinkus tokį turto saugojimo būdą, nepriskiriamas teisės aktuose nustatytiems privalomiems mokėjimams ir tokios išlaidos (apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas) negalėtų būti atimtos iš gautų aukso pardavimo pajamų.
 
Vadovaujantis išdėstytomis nuostatomis, jeigu sukauptus aukso luitelius (ar kt. „fizinį auksą“) parduotumėte sudaręs atsitiktinio pobūdžio sandorį (pavyzdžiui, auksą parduotumėte tik prireikus piniginių lėšų asmeniniams poreikiams), toks sandoris nebūtų laikomas individualia veikla. Pajamų mokestį nuo pagal tokį sandorį gautų pajamų turėtumėte mokėti kaip nuo kito ne individualios veiklos turto pardavimo pajamų.
Darant prielaidą, kad kalendoriniais metais būtų parduotas tik paklausime nurodytas turtas ir, kad pajamų gavimo momentu būtų taikomos šiuo metu galiojančios GPMĮ nuostatos (paaiškintos rašte), pagal Jūsų pateiktus 1-2 pavyzdžius, kai skirtumas, apskaičiuotas iš per kalendorinius metus gautų aukso pardavimo pajamų atėmus GPMĮ 19 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuotas parduoto aukso įsigijimo išlaidas (nepriklausomai nuo to, kuriais kalendoriniais metais pirktas auksas būtų parduotas), neviršytų 2500 eurų neapmokestinamo metinio dydžio, tai pajamų mokesčio mokėti nereikėtų.
 
Pajamų mokestį nuo gautų turto pardavimo pajamų turėtumėte apskaičiuoti (ir sumokėti, jeigu būtų apskaičiuota mokėtina suma) deklaruodamas metines pajamas, t. y., kai pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) pateiktumėte metinę pajamų mokesčio deklaraciją.
 
Jeigu parduodamas turtas yra sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas (įsigytas iš santuokoje įgytų lėšų ir vedybų sutartimi nenustatyta kitaip), tuomet laikoma, kad pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių po ½, todėl ir 2500 eurų neapmokestinama suma (apskaičiuota GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punkte nustatyta tvarka) taikoma kiekvieno sutuoktinio gautoms pajamoms atskirai, pagal kiekvienam iš jų priskirtiną turto pardavimo pajamų dalį (neatsižvelgiant į tai, kurio iš sutuoktinių vardu sudaryti turto įsigijimo-pardavimo sandoriai).
 
Pažymėtina, kad atsakomybė įvertinti, ar sudaromi sandoriai atitinka / neatitinka GPMĮ 2 straipsnio 7 dalyje nustatytus individualios veiklos požymius, tenka Jums, įvertinant visas faktines veiklos vykdymo aplinkybes.
Jei sukauptus aukso luitus įsigytumėte ne savo asmeniniams poreikiams, o pardavinėtumėte periodiškai / nuolat, siekdamas iš to uždirbti pajamų ar gauti kitos ekonominės naudos tęstinį laikotarpį, tai Jūsų veikla (sudaromi sandoriai) bendruoju atveju atitiktų individualios veiklos požymius (nustatytus GPMĮ 2 straipsnio 7 dalyje). Tokiu atveju VMI privalėtumėte įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą, o gautas aukso pardavimo pajamas apmokestinti kaip individualios veiklos pajamas. Vykdant individualią veiklą, galėtų atsirasti prievolė mokėti ne tik gyventojų pajamų mokestį, bet ir pridėtinės vertės mokestį ar valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokomas. Informaciją apie individualios veiklos pajamų apmokestinimą savarankiškai galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt > Gyventojams > Konsultacinės medžiagos katalogas.
 
Šis paaiškinimas parengtas pagal Jūsų išdėstytas aplinkybes. Jei paaiškėtų kitokių ar papildomų svarbių aplinkybių, pasiliekame teisę situaciją įvertinti kitaip.
 
Dėkojame už Jūsų klausimus. Jei kiltų daugiau klausimų, prašome kreiptis.
 
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie VMI teikiamas konsultacijas raštu, būsime labai dėkingi, jei užpildysite anoniminę apklausos anketą .
 
Pagarbiai
XXXX
Mokesčių informacijos departamento
Gyventojų pajamų ir žemės mokesčių
skyriaus vyriausioji specialistė

Labai geras atsakymas, malonu žinoti.

Mano kito pirkimo pavyzdys. Kas mėnesį bandysiu pirkti už ~500 eurų.

Pagal esančią kainą, pasiskaičiuoju 11 gramų aukso 🙂
Kaina 482.02 eurai, komisinis – 2.42 euro – lygiai 0,5%.
Mano turimas metalas 🙂 Prieš pervesdamas 500 eurų, sistemą pasibandžiau su 50 eurų. Tai šiai dienai turiu 550 įmetęs + dovanos užsiregistravus.

Saugumas

Jie kiekvieną dieną paskelbia visus duomenis apie turimą auksą ir investuotojų turimą aukso kiekį. Žinant account „Nickname” – galima gražiai stebėti, kiek kas turi aukso/sidabro/platinos. Čia nuoroda į mano accountą jų Daily Audit puslapyje. Galima pamatyti, kiek aš turiu aukso, sidabro.

Pabaigai

Planas – kas mėnesį kaupti po tuos 10-12 gramų, kol sukaupsiu normalų kiekį. Tada spręsiu – arba laikau toliau, arba pasiimu namo! (Tikriausiai ne). Bet galimybė – smagi 🙂

Jeigu kas nuspręstų pabandyti – pasinaudokite mano nuoroda. Už tai man „nutrupės” 0,25% komisinio, kurį Jūs sumokėsite pirkdami. Jeigu tiesiog įdomu – apie savo taupymą ir aukso pirkimą retkarčiais parašysiu.

20 minčių apie “Auksas – BullionVault

 1. Nu kietai 🙂 Tikiuosi gerai supranti, ką darai. 🙂

  Kiek mokesčių susidaro per ilgą laikotarpį, tarkim 20 metų kaupimo? Ar atmuša istorinį pabrangimą?

 2. Aha. 1999 aukso kilogramas kainavo 8800 eurų. Dabar kainuoja 43500 eurų. Tai realiai netoli 4,5-5 kartų pabrango. Jeigu dar seniau – dar gražiau. Negražiai atrodo tik 2013-2018.
  Jeigu kaupiu 20 metų po 500 per mėnesį, pirksiu už 120000. Nusipirkimas kainuos 0,5 proc. – 600 eurų. Parduoti irgi 600 eurų. Šiaip parduoti bus pigiau, nes nuo 75k jau mažesnis komisinis, bus 0,32 proc. Bet paprasčiau skaičiuoti su 0,5. Taigi pirkti ir parduoti kainuoja 1 procentą. Saugojimas iki 75k 4 doleriai per mėnesį, tai 240 * 4. Po to 0,12% už mėnesį. Realiai per dvidešimt metų bus iki 2,4%.
  Visi mokesčiai – max. 3,4%. Grąža (retrospektyva) 450-500 range. Čia įskaičiuojant 2000 ir 2008 metus.
  Manau sexy. 🙂 Plius visada turi realią vertę. Ką manai?

  1. Skaičiai atrodo gražiai, tikiuosi ateityje rezultatais bus tokie patys geri. 🙂 Aš kaip ir minėjau, iki šiol nesidomėjau šia rinka ir man sunku ją suprasti, tad bus įdomu stebėti tavo rezultatus.

 3. Man tik krenta į akis mokesčiai: kol turėsi mažą sumą, procentaliai 4 USD sudarys santykinai didelę dalį tavo turimo portfelio.

 4. Jo. Bet manau per pirmus metus pasieksiu 6000 sumą, tai jau teliks gana mažas tas mokestis. Interactive brokers 10 USB mokestis ir aš planuoju vistiek pas juos registruotis ETF pirkimams (mėgstu didelius ir patikimus juridinius asmenis).

 5. Siūlau palaukti Evarvest, metų gale startuos, ten bus be mokesčio 🙂 Veikiausiai jiems startavus ir konkurentai pasikoreguos mokesčius, kaip nutiko USA. 🙂

  1. Ačiū už pasiūlymą. Šiaip gal ir palaukčiau. Bet nelauksiu 🙂 Patirtis, kurią įgysiu atidarydama/uždarydamas, pirkdamas / parduodamas irgi kainuoja. Todėl investuosiu į šią patirtį jau šį mėnesį. Jeigu matysiu, kad Evarvest pigiau/labiau apsimoka. Parduosiu IBKR ir persimesiu. Jokio streso. 🙂 Manau čia pats irgi sutiksi. Juk ir pats nemažai bandymų sau leidai.

   1. Sure, patirtis yra gera 🙂 Tik tiek, kad šitoj srity patirties renkuosi semtis iš knygų, yra protingų dėdžių, išmanančių ETF investavimą, kad mažiau trial/error reikėtų daryti. 🙂

   2. Aha. Tai bendras concept daugiau mažiau aiškus. Nemažai paskaityta, paskaičiuota. Forumų sekta. Patirties jokios.. Juk kaip viskas neaišku ir baisu pirmą kartą registruojantis, skaitant visus Legal issues, validation procesas ir t.t. Pirmas didesnis pavedimas.. Jausmų, paprastos patirties neatstos. Gali perskaityti nemažai, bet neatlikęs, net kalbėti apie tai nelabai gali.
    Jau atliekant pirmą orderį, susiduri su nemažai reikalų, apie kuriuos paskaitęs, mažai ką supranti. Jeigu pats nebandei, pamatysi 🙂 Atrodo – banalu, kai market order atlieki, bet man irgi ne iš pirmo karto pavyko.. O ypač jei nori kažkaip kitaip, jau įdomu. Viskas neaišku, skaitai manual. Visi IBKR wheel, book, ibot variantai, bandymas nupirkti pigiau keliais centais. Kažką ne taip įvedi – bum trys lentelės su žinutėm. Fun times 🙂 Ir čia kai esi noob ir perki Long, o jeigu spekuliuoti.. Gerai, kad to nedarysiu.

 6. Įdomu. Žiūrint į istorinius duomenis viskas labai gražiai atrodo ilguoju laikotarpiu. Bet aš nesuprantu kur šiomis dienomis yra aukso vertė. Man atrodo kad jo vertė yra tik todėl kad taip yra įprasta, išlikę nuo senų laikų, tai yra tradicija. Jis naudojamas tik kaip vertės saugojimo priemonė, bet manau šiuo metu yra paprastesnių, pigesnių ir efektyvesnių būdų saugoti vertei, o aukso saugojimas ir transportavimas yra brangus ir sudėtingas. Tiesa auksas naudojamas elektronikoje,bet ten per metus sunaudojama nepilnai 300 tonų, per metus iškasama ~2500 tonų. Taigi kodėl Jūsų nuomone auksas vis dar yra labai vertingas? Ir ar ilgai jis išliks vertingas?

  1. Plius, aukso yra ribotas kiekis. Jo sintezė be proto brangi.
   Plius, tai fizinis daiktas. Kaip NT. Kad ir kas nutiktų, kažkokia vertė bus. Gal didesnė, gal mažesnė, bet bus.
   Akcijos, obligacijos, P2P, crypto.. Įmanomi scenarijai kai liksi ant 0. Ir istorijoje pilna tokiu atvejų, kai nuvertėja valiutos, keičiantis laikams pinigai konvertuojami „patogiu” kursu, bankrutuoja įmonės, bankai. Antstoliai neranda ką išieškoti. Lieka žmonės ant ledo.

   Plius, tai labai jau požiūrio reikalas. Auksas blizga.

   Bet, seriously, pagrindinė funkcija – sukurti portfelyje akcijoų, obligacijų vertės pokyčiams nekoreliuojantį vertės svyravimą. Kuris būtų labai volatile ir labai liquid.

   Perky ir laikau ilgam. Man reikia portfelio stabilumo ir nedidelio augimo. Nenoriu prarasti visko ar bent pusės, nes man tai būtų sunku psichologiškai. Geriau mažesnė grąža (ir rizika). Čia dar ir labai asmeniškai reikia spręsti.

   Anyway, auksas sudarys 15-25% mano portfelio (dabar 20%). Tikslus procentas, kai daugiau žinosiu apie REIT, obligacijas.

 7. Sveikas,

  visai neseniai pradėjau skaityti visus pagrindinius P2P (ir ne tik) blogerius ir žinoma komentarus žmonių, kurie siekia atitinkamų tikslų. Todėl puslapis per puslapį atradau tavo blogą (jau užsiprenumeravau). Dar tik 3 ar 4 įrašas. Tačiau perskaitysiu visą ir galbūt galimai karts nuo karto pasidalinsiu ir savo patirtimi kaip kas sekasi.
  Kol kas tik keli pastebėjimai:
  1. Šaunuolis, kad suėmei save už ragų ir pradėjai disciplinuotai investuoti 😉
  2. Norėjau bullionvault užsiregistruoti per tavo referall ir pradėti ten investuoti periodiškai 100 gal 200/mėn pirmais metais. Tačiau pagal tavo nuorodą kurioje rodo kiek turi pas juos nusipirkęs tauriųjų metalų visur 0. Ar nebeperki tauriųjų metalų pas juos ar kas nutiko? Kol kas ir pats nelendu nes galbūt eigoje išaiškėjo kažkas dėl ko iš ten viską išsitraukei.

  Ačiū

  1. Laba, ačiū už komentarą.
   Vasario mėnesį nutraukiau BullionVault, nes 8PSG ETC sumažino savo TER iki 0,19%. Kadangi planuoju kartas nuo karto rebalansuoti akcijų ETF, obligacijų ETF ir aukso ETC, man patogiau IB.
   BullionVault vėl naudosiu, kai aukso bus daugiau negu 6000. Truputį paskaičiavau.. Šiuo metu pozicija 2700 eurų. Net ir faktas, kad nuo ETC reikės mokėti GPM, o nuo fizinio aukso nereikia (reikia kai >2000 pelno per metus asmeniui).

   Šiaip jų paslaugomis labai patenkintas. Viskas skaidru ir faina. Turiu kolegą, kuris irgi investuoja, irgi patenkintas.

   Tiesa, nemanau, kad ten verta po 100 eurų per mėnesį. Pirkimas kainuos 50 centų, laikymas 3,62 per mėnesį. Tai nuo 1200 eurų, bus 12*3,62 + 0,5% pirkimui. Nemažai procentų. Gal geriau pakaupti didesnę sumą.

   Vasario įraše bus papasakota daugiau 🙂

   1. Dėkui už atsakymus.

    Pradedu formuoti senatvės portfelį. Nes iki šiol visos investicijos, kurias atlikdavau ir visą grąžą kurią gaudavau persifiltruodavo per šeimos biudžetą 🙂 dalis taupymui dalis gyvenimo kokybės gerinimui. Todėl noriu atskirti visas savo didžiąsias investicijas ir būtent šitas finansines (akcijos, ETF, taurieji, P2P ir t.t.) kurias nurašinėsiu šeimos biudžete į išlaidas ir kaupsiu senatvei. Noriu pradėti su ~500 mėn. Bet reikia ir portfelį paskirstyti. Nežinau kaip dabar su tauriaisiais metalais daryti, nes 10 proc dalies norėčiau savo portfelyje turėti. Lauksiu tavo naujo įrašo su galimai detalesniais paskaičiavimais kaip čia su tais tauriaisiais daryti.

    O dabar toliau skaityti kitus įrašus 🙂

   2. Ok.

    Tik siūlau netikėti nei vienu blogeriu. Darykit tai, ką gerai suprantate. Mano maža rizikos tolerancija. Paskutinės kelios dienos pakankamai nefainos. Nors portfelis svyruoja nedaug, man 1 proc. per dieną nuostolis jau nemalonu.
    Kitas gi mato, kad krenta 10 proc. ir nemato jokio reikalo jaudintis. Žino, kad anksčiau ar vėliau bus pelnas. Jam ramu. O aš tikrinu tą sąskaitą, žiūrinėju. Tai yra negerai, bet aš tą suprantu. Todėl veiksmų nedarau, tik Excel susirašau, ką būčiau daręs, kaip būtų keitęsis portfelis.
    Jeigu pačio didelė rizikos tolerancija, naudokit DCA principą, pirkit kelis ETF ir užtenka. Nedidelę dalį galima skirti alternatyvioms priemonėms.
    Bet nieko nedarykit, nesuprasdami kodėl ir kaip.

    Ir mano nuomonė – nieko neverta. Aš pirmokas investavime.

 8. Atgalinis pranešimas: Vasaris – Nuo nulio iki..

Leave a Reply

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.